HOUTWORMBESTRIJDING

houtaantasters algemeen

Houtaantastende insecten kunnen in twee groepen worden ingedeeld, de nathoutboorders en de drooghoutboorders. Het zijn vooral de drooghoutboorders die schade veroorzaken.

uiterlijk gewone houtwormkever

  • volwassen insect: donkerbruin, 2,5 - 5 mm
  • ei: wit doorschijnend, 0,3 mm lang, 0,2 mm breed
  • larve: geelachtig wit, 6 mm
  • pop: geelachtig wit 4,5 - 5 mm

leefwijze

De gewone houtwormkever tast zowel naald- als loofhout aan. In mei t/m augustus kunnen de kevers tevoorschijn komen om te paren. De wijfjes leggen eieren in spleetjes of oude boorgangen in het hout. De uitvliegopening is cirkelvormig en 1 - 2 mm.

schade

  • Tasten zowel naald- als loofhout aan. Aantasting van gebouwen, meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten, etc.
  • aantasting vaak alleen van het spinthout.

bestrijding

De bestrijding vindt plaats door het houtwerk te behandelen met een toegelaten middel.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.