WESPENOVERLAST


wespen

limonadewespen zoals:
  • Gewone wesp.
  • Duitse wesp.

uiterlijk

  • Lengte 11 - 19 mm.
  • Geelzwarte tekening op het achterlijf.
  • Overgang borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd("wespentaille").

leefwijze

Wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest. Het nest wordt boven of ondergronds gebouwd op een beschutte plaats zoals in spouwmuren, onder dakpannen en in schuren. Voor de bouw van het nest wordt afgeknaagd hout en andere vezels gebruikt. Het nest wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond.

schade

  • Wespen kunnen hinderlijk zijn voor mens en dier.
  • De steek van een wesp is pijnlijk maar in de meeste gevallen ongevaarlijk.
  • Isolatiemateriaal wordt weggehaald om het nest te vergroten.

wespenbestrijding

De bestrijding vindt plaats door de in en uitvliegopeningen te behandelen met een poedervormig insecticide.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.