KNAAGDIERBESTRIJDING

knaagdieren

Huismuis.

uiterlijk

 • Lengte 7 - 10 cm.
 • Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter.
 • Slanke bouw, spitse kop, grote oren en de staart is even lang of langer dan het lichaam.

leefwijze

Huismuizen komen vooral in gebouwen voor. Het zijn alleseters met een voorkeur voor granen, peulvructen en noten. Huismuizen zijn vooral 's nachts actief.

schade

 • Verspreiding van ziektekiemen (voedselvergiftiging, huidziekten e.a.).
 • Rustverstorend.
 • Knaagschade.
 • Bevuiling voedselvoorraden met urine en uitwerpselen.
 • Stankoverlast door urine.

muizenbestrijding

In overleg met de klant stellen wij een bestrijdingsplan op. Bestrijding van huismuizen kan zowel plaatsvinden met lokaasklemmen en/of rodenticiden.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.

 

Bosmuis.

uiterlijk

 • Lengte 7 - 10 cm.
 • Rug licht-geelbruin tot donkerbruin, buik licht van kleur.
 • Slanke bouw, spitse kop, grote oren en de staart is even lang of langer dan het lichaam.

leefwijze

Bosmuizen hebben een voorkeur voor bosranden en tuinen met struikgewas maar dringen ook huizen binnnen. Het zijn alleseters(noten, zaden, bloemknoppen, en insecten).

schade

 • Verspreiding van ziektekiemen (voedselvergiftiging, huidziekten e.a.).
 • Rustverstorend.
 • Knaagschade.
 • Bevuiling voedselvoorraden met urine en uitwerpselen.
 • Stankoverlast door urine.

muizenbestrijding

In overleg met de klant stellen wij een bestrijdingsplan op.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.

 

Bruine rat.

uiterlijk

 • Lengte 22 - 30 cm.
 • Rug lichtbruin tot donkerbruin, buik licht van kleur.
 • Stevige bouw, stompe snuit, oren zichtbaar en de staart is korter dan het lichaam.

leefwijze

Bruine ratten komen voor in gebouwen en kruipruimten, ruigten, slootkanten, riolen en op afvalstortplaatsen. Het zijn alleseters met een voorkeur voor het beste wat voor handen is.

schade

 • Verspreiding van ziektekiemen (o.a. ziekte van Weil).
 • Verspreiding van veeziekten (varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis e.a.).
 • Knaagschade.
 • Bevuiling voedselvoorraden met urine en uitwerpselen.
 • Stankoverlast door urine.

rattenbestrijding

In overleg met de klant stellen wij een bestrijdingsplan op. Bestrijding van bruine ratten kan zowel plaatsvinden met lokaasklemmen en/of rodenticiden.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.

Zwarte rat.

uiterlijk

 • Lengte 14 - 23 cm.
 • Rug en buik blauwgrijs tot zwart.
 • Slanke bouw, spitse snuit, grote zichtbare oren en de staart is langer dan het lichaam.

leefwijze

Zwarte ratten komen in Nederland alleen voor in en in de directe omgeving van gebouwen. Leeft in gebouwen op hoge droge plaatsen.

schade

 • Overbrenger van ziekten zoal pest, voedselvergiftiging.
 • Rustverstorend.
 • Knaagschade.
 • Bevuiling voedselvoorraden met urine en uitwerpselen.
 • Stankoverlast door urine.

rattenbestrijding

In overleg met de klant stellen wij een bestrijdingsplan op. Bestrijding van zwarte ratten kan zowel plaatsvinden met lokaasklemmen en/of rodenticiden.

wering/preventie

Wij geven wering en preventieadvies. In overleg kunnen wij ook de nodige weringsmaatregelen treffen.